Zajęcia z Alternatywy prawdopodobnie będą wznowione od stycznia 2019r.