Brak grafik

Regulaminy basenów i dodatkowe wytyczne

Program nauki pływania 2020/2021

Regulaminy basenów i dodatkowe wytyczne

  1. Wszyscy rodzice, których dzieci uczestniczą w Programie nauki pływania mają zapoznać się z regulaminami basenów, do którego uczęszcza ich dziecko. Regulaminy w załączniku.

  2. Wejście na teren obiektów gdzie znajdują się pływalnie jest ograniczony i w każdym obowiązuje reżim sanitarny to znaczy: zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, dezynfekcja rąk, dopiero przy szafkach basenowych zdejmujemy maskę, przyłbicę, komin.

  3. W tym roku na teren obiektu wpuszczani będą rodzice klas I.

Maksymalnie dwie osoby do każdej grupy, jedna do szatni dziewcząt i jedna do szatni chłopców.

Inni rodzice nie mogą wejść na obiekt. Rodzice klas II i III mogą być wyjątkowo wpuszczeni po uprzedniej decyzji koordynatora i konsultacji z instruktorem prowadzącym zajęcia.

  1. Każda grupa będzie miała wyznaczone miejsce w szatni przez prowadzącego zajęcia, tak aby grupy miały jak najmniejszy kontakt ze sobą. Wyznaczone miejsce ma być niezmienne dla danej grupy przez cały okres programu pływania w tym roku.

  2. Dzieci korzystają z suszarek zgodnie z regulaminem danej pływalni.

  3. Ze względu na dużą ilość grup i pandemię, Program nauki pływania w tym roku i podział zajęć na grupy przedstawia się następująco:

- w klasach pierwszych: podział na dziewczynki i chłopców pół na pół, lub ilościowo grupa na pół, każda grupa ma zajęcia 1 godzinę tygodniowo

- w klasach drugich następuje selekcja: dopuszczone będą dzieci, które chodziły w roku ubiegłym, podział na dziewczynki i chłopców pół na pół, lub ilościowo grupa na pół, każda grupa ma zajęcia 1 godzinę tygodniowo - w klasach trzecich dopuszczone będą dzieci, które chodziły w ubiegłych latach, podział raz dziewczynki raz chłopcy oraz raz razem czyli zajęcia 2 razy w tygodniu.

Jeżeli będzie mniej zapisanych dzieci lub grupa z innych powodów będzie mniejsza albo w danej godzinie będzie mało dzieci na pływalni, zajęcia dla klas I-II będą odbywać się 2 razy w tygodniu i 3 razy dla klas III.

  1. Podział na grupy i ilość godzin dla każdej szkoły i grupy będzie zależeć od ilości złożonych deklaracji.

 

Koordynator pływania

Wojciech Białek

 

 REGULAMIN BASEN MOSIR

 

Spotkanie Rady Rodziców

 Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się w najbliższy wtorek,  22 września o godzinie 15:30. 

Prosimy o  zabranie maseczek  oraz zachowanie dystansu społecznego.

 

KOMUNIKAT

Proszę Rodziców o dopilnowanie, aby uczniowie nie przychodzili zbyt wcześnie do szkoły. 

Przypominam, że uczniowie klas 1 - 3 wchodzą do szkoły od 7:50 wejściem B, zaś uczniowie klas 4 - 8 wchodzą do szatni wejściem C od 7:55.

Wyjątek stanowią dzieci dojeżdżające z innych miejscowości. 

Moja prośba spowodowana jest troską o bezpieczeństwo naszych uczniów. 

                                                                                                           Elżbieta Wirga

.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Zapisy na świetlicę i obiady

ŚWIETLICA

Szanowni Rodzice,

dnia 1 września 2020 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę przyjętych uczniów do świetlicy szkolnej. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolnej więcej wniosków nie przyjmujemy.

 

OBIADY

Koszt jednego obiadu dla uczniów klas 1 - 8 wynosi  4 zł

Koszt obiadów za WRZESIEŃ wynosi 84,00 zł

Wpłat za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na niżej podane konto do   1 września 2020 r.:

  • w szczegółach operacji przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dzieckaoznaczenie oddziału (np. 4a) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata;
  • rezygnację z obiadu można zgłosić najpóźniej do godz. 830 danego dnia. – konieczny jest kontakt z sekretariatem szkoły tel. 81 886 36 54 lub kierownikiem stołówki tel. 81 458 65 66

Karty obiadowe po wykupieniu obiadów będą dostarczone uczniom.

 

Numer konta do dokonania przelewu:

 46 1560 1195 2311 0981 0161 0001

 

 

Opłaty za obiady - miesiąc wrzesień

Opłaty  Grupa "0"

Opłaty uczniowie i nauczyciele

 

 

 

Informacja od Rady Rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

Nr Konta bankowego na który należy wpłacić składkę 
47 1020 3219 0000 9502 0009 8962

Rada Rodziców

 

 

Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych , termin realizacji do 2020-06-01 - zostało 7 dni
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wraz z Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłasza konkurs pn. „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, z jakim spotkał się w roku minionym konkurs „25 na piątkę z plusem!” zorganizowany dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie, Zarząd Funduszu podjął decyzję o kontynuacji tej formy wsparcia edukacji ekologicznej w roku 2020.

Przypomnijmy, iż nagrodę główną we wspomnianym konkursie stanowiło wyposażenie pracowni biologicznej zgodne z warunkami realizacji podstawy programowej dla przedmiotu biologia. 17 grudnia 2018 roku, na uroczystej gali podsumowującej konkurs, 25 nagrodzonych szkół odebrało z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW czeki o wartości 35 tysięcy złotych.

Nagrodę w tegorocznym konkursie stanowi dofinansowanie w wysokości do 14 tys. zł brutto zakupu wyposażenia do pracowni biologicznej w szkołach, których uczniowie przygotują najlepsze filmy. Do wygrania jest 25 takich nagród!

Chcemy, aby wsparcie na doposażenie pracowni otrzymało jak najwięcej szkół, dlatego decyzją Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, w tegorocznej edycji konkursu udziału nie mogą wziąć szkoły, które uzyskały tytuł laureata konkursu „25 na piątkę z plusem”.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i do udziału w konkursie! Szczegóły na stronie www http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/konkurs-pn-razem-chronimy-srodowisko-konkurs-dla-szkol-podstawowych.html

Na zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2020 r. a na prace konkursowe do 30 października br.


Zgłoszenia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
równolegle, oryginały stosownych formularzy, przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość, bądź
(jeśli to dla Państwa wygodniejsze) zgodnie z właściwością terytorialną.