Brak grafik

Regulaminy basenów i dodatkowe wytyczne

Program nauki pływania 2020/2021

Regulaminy basenów i dodatkowe wytyczne

  1. Wszyscy rodzice, których dzieci uczestniczą w Programie nauki pływania mają zapoznać się z regulaminami basenów, do którego uczęszcza ich dziecko. Regulaminy w załączniku.

  2. Wejście na teren obiektów gdzie znajdują się pływalnie jest ograniczony i w każdym obowiązuje reżim sanitarny to znaczy: zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, dezynfekcja rąk, dopiero przy szafkach basenowych zdejmujemy maskę, przyłbicę, komin.

  3. W tym roku na teren obiektu wpuszczani będą rodzice klas I.

Maksymalnie dwie osoby do każdej grupy, jedna do szatni dziewcząt i jedna do szatni chłopców.

Inni rodzice nie mogą wejść na obiekt. Rodzice klas II i III mogą być wyjątkowo wpuszczeni po uprzedniej decyzji koordynatora i konsultacji z instruktorem prowadzącym zajęcia.

  1. Każda grupa będzie miała wyznaczone miejsce w szatni przez prowadzącego zajęcia, tak aby grupy miały jak najmniejszy kontakt ze sobą. Wyznaczone miejsce ma być niezmienne dla danej grupy przez cały okres programu pływania w tym roku.

  2. Dzieci korzystają z suszarek zgodnie z regulaminem danej pływalni.

  3. Ze względu na dużą ilość grup i pandemię, Program nauki pływania w tym roku i podział zajęć na grupy przedstawia się następująco:

- w klasach pierwszych: podział na dziewczynki i chłopców pół na pół, lub ilościowo grupa na pół, każda grupa ma zajęcia 1 godzinę tygodniowo

- w klasach drugich następuje selekcja: dopuszczone będą dzieci, które chodziły w roku ubiegłym, podział na dziewczynki i chłopców pół na pół, lub ilościowo grupa na pół, każda grupa ma zajęcia 1 godzinę tygodniowo - w klasach trzecich dopuszczone będą dzieci, które chodziły w ubiegłych latach, podział raz dziewczynki raz chłopcy oraz raz razem czyli zajęcia 2 razy w tygodniu.

Jeżeli będzie mniej zapisanych dzieci lub grupa z innych powodów będzie mniejsza albo w danej godzinie będzie mało dzieci na pływalni, zajęcia dla klas I-II będą odbywać się 2 razy w tygodniu i 3 razy dla klas III.

  1. Podział na grupy i ilość godzin dla każdej szkoły i grupy będzie zależeć od ilości złożonych deklaracji.

 

Koordynator pływania

Wojciech Białek

 

 REGULAMIN BASEN MOSIR

 

Spotkanie Rady Rodziców

 Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się w najbliższy wtorek,  22 września o godzinie 15:30. 

Prosimy o  zabranie maseczek  oraz zachowanie dystansu społecznego.

 

KOMUNIKAT

Proszę Rodziców o dopilnowanie, aby uczniowie nie przychodzili zbyt wcześnie do szkoły. 

Przypominam, że uczniowie klas 1 - 3 wchodzą do szkoły od 7:50 wejściem B, zaś uczniowie klas 4 - 8 wchodzą do szatni wejściem C od 7:55.

Wyjątek stanowią dzieci dojeżdżające z innych miejscowości. 

Moja prośba spowodowana jest troską o bezpieczeństwo naszych uczniów. 

                                                                                                           Elżbieta Wirga

.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Zapisy na świetlicę i obiady

ŚWIETLICA

Szanowni Rodzice,

dnia 1 września 2020 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę przyjętych uczniów do świetlicy szkolnej. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolnej więcej wniosków nie przyjmujemy.

 

OBIADY

Koszt jednego obiadu dla uczniów klas 1 - 8 wynosi  4 zł

Koszt obiadów za WRZESIEŃ wynosi 84,00 zł

Wpłat za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na niżej podane konto do   1 września 2020 r.:

  • w szczegółach operacji przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dzieckaoznaczenie oddziału (np. 4a) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata;
  • rezygnację z obiadu można zgłosić najpóźniej do godz. 830 danego dnia. – konieczny jest kontakt z sekretariatem szkoły tel. 81 886 36 54 lub kierownikiem stołówki tel. 81 458 65 66

Karty obiadowe po wykupieniu obiadów będą dostarczone uczniom.

 

Numer konta do dokonania przelewu:

 46 1560 1195 2311 0981 0161 0001

 

 

Opłaty za obiady - miesiąc wrzesień

Opłaty  Grupa "0"

Opłaty uczniowie i nauczyciele

 

 

 

Informacja od Rady Rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

Nr Konta bankowego na który należy wpłacić składkę 
47 1020 3219 0000 9502 0009 8962

Rada Rodziców

 

 

Z ogromną satysfakcją ogłaszamy,że nasi uczniowie Nikola Jasik ucz. kl. 7b oraz Łukasz Pasternak ucz. kl. 7b zostali finalistami w kategorii: kl.7-8 w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w Warszawie. Wiersze pod hasłem "Życie między wierszami" znalazły uznanie jury, które 29 maja wyłoni laureatów tego konkursu. Wyniki będą na stronie szkoły.
Serdeczne gratulacje!