Brak grafik

06 listopada dzieci z klas II a i II c wraz z paniami Iwoną Mazurek, Agnieszką Płaskocińską i Gabrielą Chodołą brały udział w zajęciach w bibliotece miejskiej. Były to nietypowe zajęcia, ponieważ w bibliotece spotkały pana leśniczego, który opowiadał im wiele ciekawostek dotyczących lasu: roślin i życia ich mieszkańców- zwierząt. Uczestnictwo we wspólnej zabawie i samodzielne wykonanie pamiątkowych emblematów (medali) dostarczyło dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Zdjęcia