Nasi Najlepsi 2019/2020

Dziś w Puławach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Odbyło się rozdanie nagród prezydenta Puław za wybitne osiągnięcia w nauce - stypendium "Nasi Najlepsi"!
Oczywiście nie mogło tam zabraknąć uczniów "skrzydlatej" Szóstki!
Aby trud i wysiłek uczniów został doceniony, musieli oni uzyskać średnią ocen powyżej 5,4 oraz wzorowe zachowanie.
Aż 10 uczniów klas siódmych i ósmych spełniło wyżej wymienione kryteria.
Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom!

Zdjęcia

Przedłużenie zajęć na odległość

                                                                              Puławy, 5 czerwca 2020 r.

Dzień dobry,

pragnę Państwa poinformować, że zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  3 czerwca 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
do dnia 26 czerwca zostaje przedłużone kształcenie na odległość w szkołach
i placówkach.

W piątek, 26 czerwca 2020 r., uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Szczegółowy harmonogram rozdania świadectw uczniom poszczególnych klas zostanie podany   w niedługim czasie.

Pozdrawiam

Elżbieta Wirga

 

Informacja od Rady Rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

Nr Konta bankowego na który należy wpłacić składkę 
47 1020 3219 0000 9502 0009 8962

Rada Rodziców

 

 

Prośba o zwrot książek do biblioteki!

Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych książek.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, należy powiadomić wychowawcę i po otrzymaniu informacji zwrotnej od nauczyciela bibliotekarza wpłacić wskazaną kwotę na rachunek bankowy szkoły, który w tej informacji będzie się znajdował.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia innej książki należy ją odkupić i zwrócić do biblioteki.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Informacji dla rodziców uczniów klas ósmych

Drodzy Państwo,
na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/, na stronie głównej znajdują się ważne informacje i załączniki do rekrutacji uczniów. Zachęcam do skorzystania.
Pozdrawiam
Elżbieta Wirga

Rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

13 maja 2020 r. Premier naszego rządu wydał Komunikat, w którym poinformował o stopniowym uruchamianiu pracy szkół. W związku z tym, pragnę przekazać Państwu najważniejsze informacje:

 1. Od 20 maja 2020 r. dzieci 6-letnie, zgłoszone przez Rodziców, będą korzystać z opieki w oddziale przedszkolnym. Kontynuowane jest nauczanie zdalne.
 2. Od 18 maja 2020 r. w naszej szkole będą odbywać się zajęcia indywidualne w ramach godzin rewalidacyjnych.
 3. Od 25 maja 2020 r. szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III, których Rodzice wyrażą taką chęć.
 4. Kontynuowane jest nauczanie zdalne we wszystkich klasach.
 5. Od 25 maja 2020 r. oferujemy indywidualne konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII, które będą odbywały się na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów.
 6. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy indywidualne konsultacje z nauczycielami  dla zainteresowanych uczniów wszystkich klas.

Aby móc przyjąć do szkoły dzieci, tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali, prosimy  o zapoznanie się z "Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2’’ oraz jak najszybsze dostarczenie dokumentów, pozwalających na przyjęcie dziecka, tj. Oświadczenia rodziców, Deklaracji rodziców, Zasady funkcjonowania placówki w trakcie reżimu sanitarnego, Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.

 

Wypełnione i podpisane skany dokumentów należy przesyłać drogą mailową  (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczyć osobiście do wtorku 19.05.2020 r. (w przypadku oddziałów przedszkolnych), i do czwartku 21 maja 2020 r. w przypadku uczniów klas 1-3,  dla których możliwość organizacji zajęć opiekuńczych rozpocznie się od 25 maja 2020 r., aby można było właściwie zaplanować organizację pracy w tych specyficznych i trudnych warunkach.

W przypadku zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas ósmych od 25 maja 2020 wychowawcy klas będą się kontaktować z Państwem odnośnie zapotrzebowania na takie zajęcia.

W dalszej kolejności kontakt będzie dotyczył możliwości zorganizowania zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020 r.

Informujemy, że jeśli rodzic dziecka zapisanego na zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym lub mającego wykupione obiady (w klasach 1-3) nie zgłosi rezygnacji do godz. 10:00 dnia poprzedniego będzie musiał ponieść koszty posiłku. Jest to związane z koniecznością wcześniejszego zakupu zaopatrzenia do stołówki.

Zarządzenie z dnia 18 maja 2020r.

Procedura bezpieczeństwa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 

Załącznik 1: Zasady funkcjonowania placówki

Załącznik 2: Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 3: Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik 4: Deklaracja rodziców

Office 365

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z przedłużeniem czasowego zamknięcia szkół do 24 maja 2020r. informujemy, że kształcenie na odległość będzie przebiegało jak dotychczas. Oznacza to, że obowiązkiem  ucznia jest realizacja zadań umieszczonych w e-dzienniku w zakładce zadania domowe. Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z  platformy Office 365 https://www.office.com/, w tym zajęć realizowanych  online.

Dla Państwa wygody na stronie szkoły w zakładce Office 365  zamieściliśmy link kierujący na  platformę. 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
pod hasłem  
,,Życzliwość na co dzień, nie tylko od święta".

 

21 listopada Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Życzliwość w naszym codziennym życiu odgrywa wielką rolę.
Uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół żyje się lepiej. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest kolejną doskonałą okazją do okazywania szacunku, dobroci, koleżeństwa i uprzejmości, a także kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i dorosłych.

 

                   Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym na plakat A3 promujący Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,
pod hasłem ,,Życzliwość na co dzień, nie tylko od święta"

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą „Życzliwość na co dzień, nie tylko od święta” (dalej zwany „konkurs”)
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają :
 • Organizator programu – Magdalena Seweryńska, Sławomira Włodarczyk
 • Laureaci Konkursu – Uczniowie, których prace zostały wyróżnione
  w konkursie
 • Uczestnik – Uczeń przystępujący do konkursu po spełnieniu warunków określonych w regulaminie

 

 • 2

  Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest:
 • Kształtowanie u dzieci postawy szacunku, dobroci, koleżeństwa, uprzejmości, tolerancji i upowszechnianie wiedzy na jej temat;
 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
 • Kształtowanie wyobraźni uczniów;
 • Promowanie postawy życzliwości w związku z organizowanym w szkole Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień;
 • Odwoływanie się do takich wartości jak: życzliwość, tolerancja, akceptacja, szacunek, przyjaźń i miłość;
 • Budowanie pewności siebie;
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych;

 • 3
  Zasady uczestnictwa
 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów puławskich szkół podstawowych
 2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria uczniowie klas 0 – 3
 • II kategoria uczniowie klas 4 – 6
 • III kategoria uczniowie klas 7 – 8
 1. Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej pod hasłem ,,Życzliwość na co dzień, nie tylko od święta"

3.1 Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając: imię, nazwisko, klasę, szkołę i nazwisko opiekuna.

3.2  Forma pracy – plakat, format A3, technika dowolna płaska

3.3  Treść zgodna z tematem konkursu.
3.4 Pracę należy wykonać samodzielnie.
3.5  Prace złożone na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.

 • 3
  Termin i miejsce składania prac
   
 1. Miejsce składania prac:
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach,
  24-100 Puławy, ul. Niemcewicza 4,  sala nr 13
 2. Termin składania prac – do 2 grudnia 2019r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu - 4 grudnia 2019r.
 4. Ogłoszenie zwycięzców i przekazanie nagród – 5 i 6 grudnia 201 r.
 • 4

Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje komisja konkursowa;
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

    Ewa Górecka

    Ewa Wojciechowska – Fijoł

    Sławomira Włodarczyk

    Magdalena Seweryńska

 3. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:
          A. Poziom artystyczny wykonanej pracy;
          B. Oryginalność oraz pomysłowość;
          C. Estetyka wykonania;
          D. Zgodność z tematem i wymaganiami.

4. Komisja konkursowa wybiera prace w trzech kategoriach wiekowych;

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne;

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 6.12.2019r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 sp6pulawy.pl

7. Wszyscy laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

 
8. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną przyznane dyplomy a laureatom pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii również nagrody rzeczowe.

 

 • 5

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika konkursu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na każdej pracy;
 2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno-promocyjnych;
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dołączenia do składanych prac konkursowych oświadczenia (zgody) rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie plastycznym – Załącznik nr 1.
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym;
 3. Udział w konkursie oraz przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu;
  4. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga organizator konkursu;
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i takie prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu;
  6. Załączniki:

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

CZEKAJĄ DYPLOMY I NAGRODY!

załącznik nr 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………     

nazwa i adres placówki

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku mojego podopiecznego / dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 6 im Polskich Lotników w Puławach, zwanej dalej ADO (Administrator Danych Osobowych)  w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu

Oświadczam, że zostałem/am  poinformowany przez ADO i przyjmuję  do wiadomości, iż:

1) Dane osobowe podane w karcie uczestnika będą przetwarzane wyłącznie  w celu uczestnictwa
 w konkursie.

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

……………………………………….…………………………………………………………

                                                              (adres e-mail i/lub numer tel. rodzica)

 

 

Data:..............................                   ..................................................................................

                                                                              (czytelne imię i nazwisko rodzica)