Nasi Najlepsi 2019/2020

Dziś w Puławach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Odbyło się rozdanie nagród prezydenta Puław za wybitne osiągnięcia w nauce - stypendium "Nasi Najlepsi"!
Oczywiście nie mogło tam zabraknąć uczniów "skrzydlatej" Szóstki!
Aby trud i wysiłek uczniów został doceniony, musieli oni uzyskać średnią ocen powyżej 5,4 oraz wzorowe zachowanie.
Aż 10 uczniów klas siódmych i ósmych spełniło wyżej wymienione kryteria.
Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom!

Zdjęcia

Przedłużenie zajęć na odległość

                                                                              Puławy, 5 czerwca 2020 r.

Dzień dobry,

pragnę Państwa poinformować, że zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  3 czerwca 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
do dnia 26 czerwca zostaje przedłużone kształcenie na odległość w szkołach
i placówkach.

W piątek, 26 czerwca 2020 r., uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Szczegółowy harmonogram rozdania świadectw uczniom poszczególnych klas zostanie podany   w niedługim czasie.

Pozdrawiam

Elżbieta Wirga

 

Informacja od Rady Rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

Nr Konta bankowego na który należy wpłacić składkę 
47 1020 3219 0000 9502 0009 8962

Rada Rodziców

 

 

Prośba o zwrot książek do biblioteki!

Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych książek.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, należy powiadomić wychowawcę i po otrzymaniu informacji zwrotnej od nauczyciela bibliotekarza wpłacić wskazaną kwotę na rachunek bankowy szkoły, który w tej informacji będzie się znajdował.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia innej książki należy ją odkupić i zwrócić do biblioteki.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Informacji dla rodziców uczniów klas ósmych

Drodzy Państwo,
na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/, na stronie głównej znajdują się ważne informacje i załączniki do rekrutacji uczniów. Zachęcam do skorzystania.
Pozdrawiam
Elżbieta Wirga

Rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

13 maja 2020 r. Premier naszego rządu wydał Komunikat, w którym poinformował o stopniowym uruchamianiu pracy szkół. W związku z tym, pragnę przekazać Państwu najważniejsze informacje:

 1. Od 20 maja 2020 r. dzieci 6-letnie, zgłoszone przez Rodziców, będą korzystać z opieki w oddziale przedszkolnym. Kontynuowane jest nauczanie zdalne.
 2. Od 18 maja 2020 r. w naszej szkole będą odbywać się zajęcia indywidualne w ramach godzin rewalidacyjnych.
 3. Od 25 maja 2020 r. szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III, których Rodzice wyrażą taką chęć.
 4. Kontynuowane jest nauczanie zdalne we wszystkich klasach.
 5. Od 25 maja 2020 r. oferujemy indywidualne konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII, które będą odbywały się na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów.
 6. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy indywidualne konsultacje z nauczycielami  dla zainteresowanych uczniów wszystkich klas.

Aby móc przyjąć do szkoły dzieci, tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali, prosimy  o zapoznanie się z "Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2’’ oraz jak najszybsze dostarczenie dokumentów, pozwalających na przyjęcie dziecka, tj. Oświadczenia rodziców, Deklaracji rodziców, Zasady funkcjonowania placówki w trakcie reżimu sanitarnego, Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.

 

Wypełnione i podpisane skany dokumentów należy przesyłać drogą mailową  (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczyć osobiście do wtorku 19.05.2020 r. (w przypadku oddziałów przedszkolnych), i do czwartku 21 maja 2020 r. w przypadku uczniów klas 1-3,  dla których możliwość organizacji zajęć opiekuńczych rozpocznie się od 25 maja 2020 r., aby można było właściwie zaplanować organizację pracy w tych specyficznych i trudnych warunkach.

W przypadku zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas ósmych od 25 maja 2020 wychowawcy klas będą się kontaktować z Państwem odnośnie zapotrzebowania na takie zajęcia.

W dalszej kolejności kontakt będzie dotyczył możliwości zorganizowania zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020 r.

Informujemy, że jeśli rodzic dziecka zapisanego na zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym lub mającego wykupione obiady (w klasach 1-3) nie zgłosi rezygnacji do godz. 10:00 dnia poprzedniego będzie musiał ponieść koszty posiłku. Jest to związane z koniecznością wcześniejszego zakupu zaopatrzenia do stołówki.

Zarządzenie z dnia 18 maja 2020r.

Procedura bezpieczeństwa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 

Załącznik 1: Zasady funkcjonowania placówki

Załącznik 2: Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 3: Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik 4: Deklaracja rodziców

Office 365

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z przedłużeniem czasowego zamknięcia szkół do 24 maja 2020r. informujemy, że kształcenie na odległość będzie przebiegało jak dotychczas. Oznacza to, że obowiązkiem  ucznia jest realizacja zadań umieszczonych w e-dzienniku w zakładce zadania domowe. Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z  platformy Office 365 https://www.office.com/, w tym zajęć realizowanych  online.

Dla Państwa wygody na stronie szkoły w zakładce Office 365  zamieściliśmy link kierujący na  platformę. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza          niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, szkoła, do której uczeń uczęszcza, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

 Udział  w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowiąca Załącznik nr 1 do regulaminu (lub do pobrania ze strony Organizatora) oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy (załącznik nr 2).

 1. Prace na Konkurs mogą być nadsyłane do 28 października 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  sp6pulawy.pl.
 3. Wszyscy laureaci Konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Gala finałowa konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  im Polskich Lotników w Puławach 15 listopada 2019 roku.  

 

Koordynator konkursu:

Magdalena Stefanyszyn

nauczyciel języka polskiego

 

                                                                              

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„NA STALOWYCH SKRZYDŁACH”

III EDYCJA KONKURSU

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu Literackiego „Na stalowych skrzydłach” zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych (uczniowie klas 4-8), zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 4-6

II kategoria – klasy 7-8

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników.
 2. Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 3. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • 2

 

Celem konkursu jest:

 1. Promowanie polskiej poezji, odkrywanie utalentowanych twórców.
 2. Pozyskiwanie i upowszechnianie wartościowych utworów literackich
 3. Rozbudzanie zainteresowań literackich
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz poznawanie sylwetek Polskich Lotników i poszerzanie wiedzy historycznej

 

 • 3
 1. Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Polskich Lotników

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (lub do pobrania ze strony Organizatora).

 1. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w dowolnej formie i przetwarzanie danych osobowych Autora oraz osoby, pod kierunkiem której powstała. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 4. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 5. Decyzje jury są ostateczne.
 • 4
 1. Prace na Konkurs mogą być nadsyłane do 28 października 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  sp6pulawy.pl.
 3. Wszyscy laureaci Konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 4. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 Polskich Lotników w Puławach 15 listopada 2019 roku.  
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zdecydowania o nagrodach przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 7. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Nagród nie wysyłamy pocztą.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 9. Załączniki:

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych
 2. Oświadczenie uczestnika o samodzielności pracy

 

 

 

                                                                                                              

 

załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………     

nazwa i adres placówki

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku mojego podopiecznego / dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 6 im Polskich Lotników w Puławach, zwanej dalej ADO (Administrator Danych Osobowych)  w celu organizacji i przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Na stalowych skrzydłach”.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany przez ADO i przyjmuję             do wiadomości, iż:

1) Dane osobowe podane w karcie uczestnika będą przetwarzane wyłącznie         w celu uczestnictwa w konkursie.

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

 

Data:..............................                   ............................................................................................

                                                                              (czytelne imię i nazwisko rodzica)

                                                                                                       

 

załącznik nr 2

 

Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy

 

........................................., dnia...............................

.................................................................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu )

 

Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy i nie zawiera żadnych znamion plagiatu      oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony.

 

 

.......................................................................

podpis uczestnika konkursu