Brak grafik

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

Bezpieczne wakacje

Stojąc u progu wakacji pamiętaj o kilku ważnych zasadach by  były one bezpieczne i udane.

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.   

Więcej…

Kolejny rok nauki społeczność naszej szkoły przywitała z powagą i zadumą. Podczas uroczystego spotkania na sali gimnastycznej, najpierw klas młodszych, a następnie starszych wychowanków, towarzyszyli nam wyjątkowi goście. Pan Jan Bernat oraz pani Natalia Nakonieczna pierwszego września  1939 roku, podobnie jak my dzisiaj, przygotowywali się na spotkanie ze szkołą, klasą, nauczycielami. Niestety  tę drogę do szkoły uniemożliwiły wrogie naloty bombowe na nasz kraj.

            Goście z ogromnym wzruszeniem wracali pamięcią do doświadczeń wojennej codzienności, takich jak konieczność ukrywania się, trudy zdobywania pożywienia, a także śmierć bliskich, sąsiadów, rodaków. 

            Spotkanie z naszymi gośćmi wpisuje się w ideę ogólnopolskiej akcji  "Przerwany marsz",  stanowiąc symboliczne dokończenie marszu do szkoły uniemożliwionego przez wybuch II wojny światowej. 

Dziękujemy naszym gościom za ten bezcenny dar dla przyszłych pokoleń – świadectwo.

            Kolejny okres nauki to szereg innowacji w ofercie dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W ramach zajęć rozwijających prowadzone będą lektoraty z języka hiszpańskiego oraz zajęcia informatyczne - kodowanie i programowanie.

Wzbogaceniem  oferty dla uczniów niepełnosprawnych jest między innymi  nowoczesna sala integracji sensorycznej. Powstaje także miejsce do ćwiczeń rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu z dostosowanymi urządzeniami.

           Uczniowie klas 5, 6 i 7- mych uczestniczyć będą w treningach piłki ręcznej pod okiem trenerów z kadry narodowej i klubów sportowych.

            Z końcem października natomiast nastąpi uroczyste otwarcie nowoczesnej sieci boisk sportowych, dzięki czemu nasi uczniowie będą mieli idealne warunki aby doskonalić i rozwijać swoje talenty.

            Witając uczniów, rodziców oraz gości pani Dyrektor życzyła wszystkim wspaniałego i pełnego sukcesów nowego roku nauki.

            Z uwagi na prace budowlane na terenie przyszłego kompleksu boisk zwróciła także uwagę na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.

GALERIA