Brak grafik

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  ogłoszonym przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE ORAZ SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE

  1. „ ŚWIAT MOICH MARZEŃ”

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne

20-707 Lublin, ul. B. Paśnikowskiego 6

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną tematycznie związaną z własnymi marzeniami. Praca zgłaszana na konkurs ilustrować może bardziej lub mniej fantastyczne zdarzenie, miejsce, sytuację lub wspomnienie.

CELE KONKURSU

- rozbudzanie wyobraźni twórczej uczniów

- rozwijanie wyobraźni estetycznej

- rozbudzanie ekspresji plastycznej

- wyrażanie nastroju i uczuć poprzez środki artystycznego wyrazu

- wymiana doświadczeń, odkrywanie nowych możliwości komunikacji

KATEGORIE WIEKOWE

uczniowie:

grupa   I – III klasa

grupa    IV – VIII klasa

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

Laureat I miejsca -  dyplom i nagroda rzeczowa

Laureat II miejsca  -  dyplom i nagroda rzeczowa

Laureat III miejsca -  dyplom i nagroda rzeczowa

Wyróżnienie – dyplom wyróżnienia

Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają dyplomy podziękowania.

Liczba dostarczanych prac jest nieograniczona. Prace grupowe nie podlegają ocenie.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC

Dowolna technika płaska (bez elementów doklejanych)

Format   A3

PRAWA AUTORSKIE

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu.

OPIS PRAC

Każda praca plastyczna powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg wzoru:

Tytuł pracy

Imię i nazwisko autora

Wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły, nr tel.,  adres mailowy

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

*Zgodność pracy z tematem

*Samodzielne i oryginalne ujęcie tematu

*Estetyka wykonania

TERMIN ZGŁOSZENIA

Prace na konkurs należy  dostarczyć osobiście  do p. Sławomiry Włodarczyk lub p. Ewy Wojciechowskiej - Fijoł
do dnia 22 marca 2019 r.