Ślubowanie pierwszoklasistów 2019/2020

Piątek 11 października był wyjątkowym świętem dla dzieci z klas pierwszych. Uroczystym „ślubujemy” wyrazili pragnienie i gotowość dołączenia do grona uczniów naszej szkoły. Wcześniej zaprezentowali swoje umiejętności podczas przygotowanej specjalnie na tę ważną chwilę części artystycznej.

Gratulujemy pierwszoklasistom wspaniałego występu oraz życzymy samych sukcesów i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.

Galeria

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ "OJCZYZNO MA..."

 

       Za nami kolejny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Utwory z różnych okresów polskiej historii, m. in. „Piechotę”,  „Serce w plecaku”, „Pałacyk Michla”, „Rotę” czy Marsz Pierwszej Brygady zaprezentowało 15 klasowych i międzyklasowych zespołów.
      Podczas tego uroczystego wydarzenia towarzyszyli nam goście z Urzędu Miasta, przedstawiciele Rady Miasta Puławy oraz lokalne media. Cieszymy się, że tak wspaniała inicjatywa wpisała się już na stałe w kalendarz wyjątkowych spotkań naszej szkolnej społeczności.

Galeria

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

 

Dnia 15.01.2019r. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach we współpracy z Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie oraz Parafią Miłosierdzia Bożego w Puławach zorganizowała uroczysty „Koncert Kolęd i Pastorałek”. Pieśni wykonał zespół wokalny „Dywizjon 32” z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie pod kierownictwem kpt. Andrzeja Królikowskiego.

Wszystkich zebranych w imieniu organizatorów przywitała dyrektor szkoły p. Elżbieta Wirga. W czasie koncertu goście mogli usłyszeć znane wszystkim kolędy w zupełnie nowych aranżacjach oraz pastorałki i pieśni lotnicze. Uroczysty i świąteczny nastrój występu udzielił się wszystkim słuchaczom, którzy tłumnie przybyli do Kościoła.

Po koncercie przeprowadzano zbiórkę pieniędzy na rzecz „Hospicjum”- Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

Koncert był kolejną imprezą zorganizowaną na rzecz Hospicjum przez naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu. Wiemy, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści osobom potrzebującym, a młodzież uwrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.