Ślubowanie pierwszoklasistów 2019/2020

Piątek 11 października był wyjątkowym świętem dla dzieci z klas pierwszych. Uroczystym „ślubujemy” wyrazili pragnienie i gotowość dołączenia do grona uczniów naszej szkoły. Wcześniej zaprezentowali swoje umiejętności podczas przygotowanej specjalnie na tę ważną chwilę części artystycznej.

Gratulujemy pierwszoklasistom wspaniałego występu oraz życzymy samych sukcesów i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.

Galeria

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ "OJCZYZNO MA..."

 

       Za nami kolejny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Utwory z różnych okresów polskiej historii, m. in. „Piechotę”,  „Serce w plecaku”, „Pałacyk Michla”, „Rotę” czy Marsz Pierwszej Brygady zaprezentowało 15 klasowych i międzyklasowych zespołów.
      Podczas tego uroczystego wydarzenia towarzyszyli nam goście z Urzędu Miasta, przedstawiciele Rady Miasta Puławy oraz lokalne media. Cieszymy się, że tak wspaniała inicjatywa wpisała się już na stałe w kalendarz wyjątkowych spotkań naszej szkolnej społeczności.

Galeria

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…
 "TOLERUJ, AKCEPTUJ, SZANUJ!" to hasło tegorocznych obchodów Szkolnych Dni Integracji w puławskiej "Szóstce". W miniony piątek kwietniowe inicjatywy podsumowano podczas uroczystej gali. Spotkanie otworzyła część artystyczna o tematyce tolerancji i przyjaźni. Uczniowie zrelacjonowali liczne działania, które miały miejsce w ramach obchodów, m. in. Dzień Radości, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Tolerancji, Dzień Dobrego Słowa. GALERIA
 
Rozstrzygnięto konkursy: literacki pod hasłem "Toleruj, akceptuj, szanuj", fotograficzny "Mamy siebie, mamy tak wiele", plastyczny "Z przyjaciółmi się nie nudzę". Przedstawiono wyniki plebiscytu na piosenkę o tolerancji, akceptacji i przyjaźni, młodzi artyści natomiast mieli okazję zaprezentować społeczności szkolnej i gościom swoje talenty wokalne oraz instrumentalne.
 
Tradycją tego szczególnego święta w Szkole Podstawowej nr 6 jest także przyznawanie tytułu "Przyjaciela Integracji" osobom wybieranym spośród całej społeczności szkolnej - pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. Jest to wyróżnienie za działania podejmowane z potrzeby serca na rzecz budowania integracji oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych.
Podczas piątkowej gali tytuł "Przyjaciela Integracji" otrzymały 23 osoby.
 
Szkolne Dni Integracji to bardzo ważne wydarzenie wsród różnorodnych działań podejmowanych w Szóstce. W tym roku odbyły się już po raz jedenasty. O tym jak bardzo są one cenione wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców świadczy nie tylko gotowość do pomocy, zaangażowanie w liczne działania ale także czynny udział uczniów we wszystkich inicjatywach. Aleja Dobrych Uczynków oraz galeria nagrodzonych prac - plastycznych, fotograficznych oraz uczniowskich wierszy podejmujących tematykę przyjaźni i akceptacji - nadają wyjątkowy charakter szkolnym korytarzom.