Brak grafik

Regulaminy basenów i dodatkowe wytyczne

Program nauki pływania 2020/2021

Regulaminy basenów i dodatkowe wytyczne

  1. Wszyscy rodzice, których dzieci uczestniczą w Programie nauki pływania mają zapoznać się z regulaminami basenów, do którego uczęszcza ich dziecko. Regulaminy w załączniku.

  2. Wejście na teren obiektów gdzie znajdują się pływalnie jest ograniczony i w każdym obowiązuje reżim sanitarny to znaczy: zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, dezynfekcja rąk, dopiero przy szafkach basenowych zdejmujemy maskę, przyłbicę, komin.

  3. W tym roku na teren obiektu wpuszczani będą rodzice klas I.

Maksymalnie dwie osoby do każdej grupy, jedna do szatni dziewcząt i jedna do szatni chłopców.

Inni rodzice nie mogą wejść na obiekt. Rodzice klas II i III mogą być wyjątkowo wpuszczeni po uprzedniej decyzji koordynatora i konsultacji z instruktorem prowadzącym zajęcia.

  1. Każda grupa będzie miała wyznaczone miejsce w szatni przez prowadzącego zajęcia, tak aby grupy miały jak najmniejszy kontakt ze sobą. Wyznaczone miejsce ma być niezmienne dla danej grupy przez cały okres programu pływania w tym roku.

  2. Dzieci korzystają z suszarek zgodnie z regulaminem danej pływalni.

  3. Ze względu na dużą ilość grup i pandemię, Program nauki pływania w tym roku i podział zajęć na grupy przedstawia się następująco:

- w klasach pierwszych: podział na dziewczynki i chłopców pół na pół, lub ilościowo grupa na pół, każda grupa ma zajęcia 1 godzinę tygodniowo

- w klasach drugich następuje selekcja: dopuszczone będą dzieci, które chodziły w roku ubiegłym, podział na dziewczynki i chłopców pół na pół, lub ilościowo grupa na pół, każda grupa ma zajęcia 1 godzinę tygodniowo - w klasach trzecich dopuszczone będą dzieci, które chodziły w ubiegłych latach, podział raz dziewczynki raz chłopcy oraz raz razem czyli zajęcia 2 razy w tygodniu.

Jeżeli będzie mniej zapisanych dzieci lub grupa z innych powodów będzie mniejsza albo w danej godzinie będzie mało dzieci na pływalni, zajęcia dla klas I-II będą odbywać się 2 razy w tygodniu i 3 razy dla klas III.

  1. Podział na grupy i ilość godzin dla każdej szkoły i grupy będzie zależeć od ilości złożonych deklaracji.

 

Koordynator pływania

Wojciech Białek

 

 REGULAMIN BASEN MOSIR

 

Spotkanie Rady Rodziców

 Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się w najbliższy wtorek,  22 września o godzinie 15:30. 

Prosimy o  zabranie maseczek  oraz zachowanie dystansu społecznego.

 

KOMUNIKAT

Proszę Rodziców o dopilnowanie, aby uczniowie nie przychodzili zbyt wcześnie do szkoły. 

Przypominam, że uczniowie klas 1 - 3 wchodzą do szkoły od 7:50 wejściem B, zaś uczniowie klas 4 - 8 wchodzą do szatni wejściem C od 7:55.

Wyjątek stanowią dzieci dojeżdżające z innych miejscowości. 

Moja prośba spowodowana jest troską o bezpieczeństwo naszych uczniów. 

                                                                                                           Elżbieta Wirga

.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Zapisy na świetlicę i obiady

ŚWIETLICA

Szanowni Rodzice,

dnia 1 września 2020 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę przyjętych uczniów do świetlicy szkolnej. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolnej więcej wniosków nie przyjmujemy.

 

OBIADY

Koszt jednego obiadu dla uczniów klas 1 - 8 wynosi  4 zł

Koszt obiadów za WRZESIEŃ wynosi 84,00 zł

Wpłat za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na niżej podane konto do   1 września 2020 r.:

  • w szczegółach operacji przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dzieckaoznaczenie oddziału (np. 4a) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata;
  • rezygnację z obiadu można zgłosić najpóźniej do godz. 830 danego dnia. – konieczny jest kontakt z sekretariatem szkoły tel. 81 886 36 54 lub kierownikiem stołówki tel. 81 458 65 66

Karty obiadowe po wykupieniu obiadów będą dostarczone uczniom.

 

Numer konta do dokonania przelewu:

 46 1560 1195 2311 0981 0161 0001

 

 

Opłaty za obiady - miesiąc wrzesień

Opłaty  Grupa "0"

Opłaty uczniowie i nauczyciele

 

 

 

Informacja od Rady Rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

Nr Konta bankowego na który należy wpłacić składkę 
47 1020 3219 0000 9502 0009 8962

Rada Rodziców

 

 

Dnia 12 czerwca 2017 pięcioro naszych "zerówkowiczów" reprezentowało naszą szkołę w V Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaka organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 10, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miasto Puławy. Do olimpiady zostali zgłoszeni: Mateusz Bielenny z 0 "a", Wiktor Kosowski i Julia Stefanyszyn z 0 "b" oraz Sebastian Grzegorczyk i Wiktor Skoczylas z 0 "c". Na początku wszystkie zgłoszone drużyny przemaszerowały przez boisko prezentując swoje transparenty. Następnie zaczęła się główna część zawodów. Julka pokazywała swój talent artystyczny w konkursie plastycznym, natomiast chłopcy wzięli udział w następujących konkurencjach: zawody wędkarskie, żuraw i czapla, syreni bieg, celny wodnik, kaczy wyścig, marynarski węzeł, poszukiwanie skarbów oraz żabie skoki. Nasi mali zawodnicy zdobyli atrakcyjne upominki i dyplomy za udział. Chłopcy wzięli też autograf od starszego kolegi z Wisły Puławy, który pomagał im w zawodach ⯑  GALERIA