Brak grafik

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

Bezpieczne wakacje

Stojąc u progu wakacji pamiętaj o kilku ważnych zasadach by  były one bezpieczne i udane.

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.   

Więcej…

Z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach Zespół humanistyczny ogłosił konkurs poetycki pt. „Moja szkoła”.

Na konkurs wpłynęło 45 prac uczniów z klas 0-6. Szczególne podziękowania składamy klasie 3C i wychowawczyni pani Annie Sugier oraz nauczycielom języka polskiego z klas 4-6.


Uczniowie wyróżnieni w konkursie to:

KLASY 0-3:
1. Bartosz Skwarek 3C
2. Ewelina Wierak 3C
3. Kamila Kundzicz 3C
4. Aleksandra Szczepańska 3C
5. Wiktoria Jeżyna 3C
6. Sebastian Cygan 3C


Klasy 4-6:
1. Gabriel Dybisz 6A
2. Jan Piasecki 6B
3. Julia Kamola 5A
4. Hubert Bachanek 5C
5. Adrian Butryn 5C
6. Filip Wawer 5C
7. Julia Inger 5C
8. Alicja Wiraszka 5A
9.Michał Dybisz 5A
10. Mateusz Seroka 5C
11. Zuzanna Jędrych 5C
12. Oliwia Leszczewska 4C