Brak grafik

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

Bezpieczne wakacje

Stojąc u progu wakacji pamiętaj o kilku ważnych zasadach by  były one bezpieczne i udane.

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.   

Więcej…

W październiku nasza biblioteka obchodziła Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z tym świętem, uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach:

  1. Konkurs plastyczny dla klas III "Biblioteka w oczach dzieci"
  2. Konkurs literacki dla klas IV-VI "Wierszem opisuję bibliotekę".

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem klas młodszych. Prace nagrodzone w konkursie zostały wyeksponowane na gazetce przy bibliotece szkolnej.

 

 Wyniki konkursów:

Konkurs plastyczny dla klas III

I miejsce Rafaela Dybisz IIIa

II miejsce Wiktoria Sobotowicz IIIb, Stanisław Sygnowski IIIb

III miejsce Eryk Kosowski IIIa

 

Wyróżnienia:

Michał Szewczyk IIIb, Karolina Męczyńska IIIb, Kinga Góra IIIb, Magdalena Michalak IIIb, Nikola Nowaczek IIIb, Amelia Kiljanek IIIb

 

Konkurs literacki:

I miejsce Kamil Walaszczyk Vb

Wyróżnienie: Dawid Kwit VIa