Ślubowanie pierwszoklasistów 2019/2020

Piątek 11 października był wyjątkowym świętem dla dzieci z klas pierwszych. Uroczystym „ślubujemy” wyrazili pragnienie i gotowość dołączenia do grona uczniów naszej szkoły. Wcześniej zaprezentowali swoje umiejętności podczas przygotowanej specjalnie na tę ważną chwilę części artystycznej.

Gratulujemy pierwszoklasistom wspaniałego występu oraz życzymy samych sukcesów i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.

Galeria

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ "OJCZYZNO MA..."

 

       Za nami kolejny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Utwory z różnych okresów polskiej historii, m. in. „Piechotę”,  „Serce w plecaku”, „Pałacyk Michla”, „Rotę” czy Marsz Pierwszej Brygady zaprezentowało 15 klasowych i międzyklasowych zespołów.
      Podczas tego uroczystego wydarzenia towarzyszyli nam goście z Urzędu Miasta, przedstawiciele Rady Miasta Puławy oraz lokalne media. Cieszymy się, że tak wspaniała inicjatywa wpisała się już na stałe w kalendarz wyjątkowych spotkań naszej szkolnej społeczności.

Galeria

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

 

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności matematycznych naszych uczniów, szczególnie w zakresie logicznego myślenia, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, orientacji przestrzennej, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości, takich jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Zauważa się niezwykły wpływ zajęć szachowych na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci. Dyscyplina ta rozwija takie cechy, jak opanowanie, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, niepoddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. W szachach nie ma miejsca na brutalność, wulgaryzmy, negatywne zachowania.

 Tiran Petrosjan powiedział:

                          „Szachy – pod względem swej formy są grą,

                          pod względem treści – sztuką,

                          z punktu widzenia trudności opanowania ich – nauką”.

 

Warto pamiętać, że oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych, szachy są również  grą , rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.

Na początku czerwca uczniowie klas I  i  II  rozegrali turniej międzyszkolny. Wszyscy pierwszoklasiści  zostali nagrodzeni odznaką, natomiast w klasach drugich wyróżniono najlepszych szachistów.