Brak grafik

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

Bezpieczne wakacje

Stojąc u progu wakacji pamiętaj o kilku ważnych zasadach by  były one bezpieczne i udane.

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.   

Więcej…

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać świat ludzi głuchych i niedosłyszących. Podczas dwóch tygodni uczniowie brali udział w licznych konkursach, lekcjach języka migowego, tworzyli prezentację multimedialną, wybierali Przyjaciela Integracji spośród uczniów każdej z klas. Grono nauczycieli dokonało wyboru Przyjaciela Integracji spośród nauczycieli oraz rodziców. Tytuł Przyjaciela Integracji wśród nauczycieli przyznano p. Annie Kowalskiej, która od wielu lat prowadzi klasy integracyjne. Spośród rodziców wybrano p. Elżbietę Kolor, mamę jednego z uczniów klasy 5b, która brała udział w tegorocznych działaniach. Z p. Marią Wardą oraz p. Dominiką Siatecką prowadziła zajęcia, na których dzieci uczyły się języka migowego. W klasach I-III wychowawcy przeprowadzili zajęcia w ramach edukacji przyrodniczej pt. ”Słuch – jednym z najważniejszych zmysłów i jak o niego dbać.” Natomiast nauczyciele przyrody zrealizowali lekcje w klasach IV-VI pt.” Słuch – jednym z najważniejszych zmysłów”. Nauczyciele informatyki służyli radą i cennymi wskazówkami przy tworzeniu przez klasy prezentacji multimedialnej. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wspomagających oraz pedagoga i psychologa naszej szkoły wydany został kolejny numer Biuletynu Integracyjnego Szóstki.


15 kwietnia odbyła się Gala Dni Integracji podsumowująca wszystkie działania. Obejrzeliśmy występy naszych wspaniałych uczniów. Klasa Va przygotowała etiudę pantomimiczną pod tytułem "Zrzuć maskę". Nagrodziliśmy Przyjaciół Integracji oraz zwycięzców konkursów. Podziwialiśmy talent wokalny uczennic z klasy Va i Vb w utworach „Do kołyski” oraz „Zostań moją przyjaciółką". Usłyszeliśmy nagrodzone w konkursach wiersze, zaprezentowane przez samych autorów.

Tegoroczne Dni Integracji przysporzyły nam wielu wrażeń oraz niezapomnianych chwil. Czekamy z niecierpliwością na kolejne obchody tego święta. ZDJĘCIA