Brak grafik

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

Wybrane fragmenty

Art.7. 3.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

5.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa wart.20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

Więcej…

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019r. o godzinie 12:00 społeczność naszej szkoły brała udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ZDJĘCIA

Poczet Sztandarowy podczas Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2019

 

W sobotę, 7 września 2019 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania 2019.

W ramach akcji pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach  czytali "Katarynkę" Bolesława Prusa. 

 GALERIA

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

"Przerwany marsz".

Wyjątkowi goście przywitali z nami Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Pani Natalia Nakonieczna oraz pan Jan Bernat podzielili się swoimi wspomnieniami o pierwszych dniach września 1939 roku.

Więcej…

Bezpieczne wakacje

Stojąc u progu wakacji pamiętaj o kilku ważnych zasadach by  były one bezpieczne i udane.

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.   

Więcej…

 

Dnia 16 grudnia odbył się I Szkolny Festiwal Piosenki Zimowej i Świątecznej pod hasłem

„ Na zimową nutkę”. Uczestniczyły w nim dzieci z klas 0 – VI. Uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas 0 – III
kategoria II – uczniowie klas IV – VI
Festiwal odbył się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły. W skład jury weszli : przewodnicząca, której rolę pełniła pani Maria Faber oraz członkowie: pani Aneta Sycińska i pani Agnieszka Kurzępa

Jury w w/w składzie wysłuchało i oceniło wszystkich uczestników festiwalu, typując poszczególne miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Nagrodami były Złote,Srebrne,Brązowe choinki, oraz dyplomy i...... coś słodkiego, pozostali otrzymali dyplomy za uczestnictwo.

WYRÓŻNIENIA – O B -„ Ho ho ho”

3 A - „Jest taki dzień”

6 A IZABELA WOLSKA – „ Gdy w pokoju wyrośnie choinka”

5 A JAKUB KOWALCZYK- Last Christmas”- gra na keyboardzie

1 MIEJSCE –ZŁOTA CHOINKA - 1 C – „Święta to czas niespodzianek”

5 A - „Jest taki dzień” – gitara Bartek Jaśkowski

6 B- „ Jest taki dzień”