Świetlica szkolna

Czynna: poniedziałek piątek w godzinach 6.30-9.00 oraz 10.30-16.00

 

Nauczyciele świetlicy:

mgr Aneta Sycińska

mgr Anna Wójcik

mgr Gabriela Chodoła

mgr Magdalena Fijoł

mgr Agnieszka Kamieniecka

mgr Barbara Rojek

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ