28 maja 2018 r. klasy: IIIc, IIId i IIIe udały się do Parku Naukowo-Technologicznego na wykład Uniwersytetu Dziecięcego pt.: „Z fizyką za pan brat – pokazy fizyczne”.
W ramach pokazu zaprezentowano eksperymenty fizyczne, ilustrujące i wyjaśniające w poglądowy sposób istotę pól i prądów elektrycznych. Uczniowie mogli zaobserwować zjawiska elektryzowania ciał, rozkłady pól elektrycznych, oddziaływań ładunków, a także procesy związane z przepływem prądu elektrycznego w różnych ośrodkach.
  Szczególnie atrakcyjne były wyładowania elektryczne wywołane wysokim napięciem oraz polami wysokiej częstotliwości.