Regulamin Szkolnego Konkursu Poetyckiego pod hasłem
,,TOLERUJ, AKCEPTUJ, SZANUJ"
 
 
 
1. Cele konkursu:
- Kształtowanie u dzieci postawy tolerancji i upowszechnianie wiedzy na jej temat
- Kształtowanie wyobraźni uczniów
- Promowanie postawy tolerancji w związku z organizowanymi w szkole Dniami Integracji
- Odwoływanie się do takich wartości jak : tolerancja, akceptacja, szacunek, przyjaźń i miłość
 
2. Warunki uczestnictwa:
- Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas IV - VII
- Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać jeden wiersz na temat: ,, Toleruj, akceptuj, szanuj"
- Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając imię, nazwisko, klasę.
- Forma wiersza- dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
- Treść zgodna z tematem konkursu.
- Prace należy napisać na komputerze.
 
3. Termin i miejsce składania prac:
 - Prace przynosimy do sal: 35 lub 18
- Termin składania prac- 16 kwietnia 2018r.
 
4. Rostrzygnięcie konkursu:
- 20 kwietnia 2018r. odbędzie się uroczysta Gala Dni Integracji, podczas której zostaną wręczone nagrody i dyplomy. 
 
5. Organizatorzy:
 Magdalena Stefanyszy, Anna Kowalska, Zespół ds. Integracji