Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim  Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych” organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych.
Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, za wyjątkiem materiałów nietrwałych jak ryż, cukier, kasze, plastelina.
Format prac dowolny, ale nie większy niż 100x70 cm.

Prac nie należy oprawiać, ale format i technika prac muszą umożliwiać oprawę.
Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Pracę należy opisać w sposób podany w regulaminie konkursu.
Każda praca musi być zatytułowana (przykładowo "Kampinoski Park Narodowy" lub "Zwierzę chronione - żubr").

Prace należy dostarczyć do p. S. Włodarczyk do dnia 13 kwietnia 2018r. do sali 37.

Szczegółowe informacje na stronie  

http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/Parki4.pdf