"Innowacje pedagogiczne.Kto czyta, nie błądzi. Projekt literacko-czytelniczy"
W klasie 5b obyła się dziś,tj. 25 stycznia, wspaniała lekcja wieńcząca projekt interdyscyplinarny inspirowany lekturą "Tajemniczy ogród". Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, których tematyka wykraczała poza literacką dziedzinę. Tematy, które rozwinęli uczniowie to m.in. "Ogrody świata", "Ptaki Europy" i inne. Prezentacjom towarzyszyła świetna atmosfera pełna szacunku dla wykonanej przez innych projektów. Uczniowie z wielką kulturą wysłuchiwali przemówień koleżanek i kolegów. Wyrażali swoje opinie, uczyli się i przede wszystkim dobrze się bawili.
autorka innowacji
Beata Węglińska-Słowik