Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "W wiejskiej zagrodzie", organizowanym przez Targi Lublin S.A. w ramach Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2018.
 
Zadanie konkursowe polega na narysowaniu, namalowaniu lub sfotografowaniu zwierzęcia/zwierząt gospodarskich.
 
 
Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

a. Rysunek (format A4) – wykonany dowolną techniką
b. Praca malarska (format A4)
c. Fotografia (do formatu A4)


Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach:

a. Przedszkolaki oraz uczniowie zerówek
b. Uczniowie szkoły podstawowej klas I – III
c. Uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VI
d. Uczniowie  szkoły podstawowej klasy VII i gimnazjum klas II-III


Prace należy dostarczyć do p. S. Włodarczyk do dnia 23 lutego do sali 37.

Szczegółowe informacje na stronie  

http://www.zoopark.targi.lublin.pl/elfinder/files/2018/Regulamin konkursu W wiejskiej zagrodzie