Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczny "Orzeł biały - nasza duma" organizowanym przez Kancelarię Senatu,  pod patronatem marszałka Senatu RP, w ramach jubileuszowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
•    temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
•    rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
•    forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
•    materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
•    praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
•    udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.


Prace należy składać do p.S.Włodarczyk do dnia 02 marca 2018r. do sali 37.
Szczegółowe informacje    https://senat.edu.pl/orzel-bialy/