Zajęcia autorskie przygotowane prze Annę Filipiak przez okres 6 tygodni. W programie pracowano na poezji przeznaczonej dla dzieci, takich autorów jak: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Emilia Waśniowska i innych.

Projekt ma za zadanie pobudzać dzieci artystycznie, rozwijając ich kreatywność i twórczość. Dzięki zajęciom dzieci poznają literaturę, wzbogacają swój słownik, język. Uczą się same analizować utwory poetyckie, poprzez ruch, gest, emocje, pracę plastyczną.