PLAN DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Organizacja imprez szkolnych

 

Lp.

Zagadnienie, forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

Dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,

 

 

4 września 2017 r.

2.

Obchody wybuchu II wojny światowej – udział w uroczystościach miejskich na cmentarzu wojskowym,

Obchody rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego - Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej

Dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas

1 – 30 września 2017 r.

3.

Akcja „Sprzątanie świata” – porządkowanie terenu wokół szkoły.

M. Siedliska, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas

II połowa września

4.

Dzień Chłopaka – wieczorki klasowe

Wychowawcy klas

 

 

 

Do 10.10. 2017 r.

5.

Wspieramy Hospicjum:

- zbiórka korków od butelek

- udział uczniów w Marszu Nadziei

- udział w akcji „Pola nadziei”

- A. Napora

- Olga Bernat

A. Gruszecka

- opiekunowie SU

 

 

Cały rok szkolny

Marsz nadziei – 03.10.2017 r.

6.

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych

Dyrekcja,

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Według terminarza

7.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dyrekcja, wychowawcy klas I

 

 

 

13.10. 2017 r.

8.

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysty apel, wręczenie nagród dyrektora szkoły

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

13.10. 2017 r.

9.

Dzień Papieski – apel szkolny

Nauczyciele katecheci – koordynator – Agnieszka Kowalczyk

 

 

 

Do 16.10. 2017 r.

10.

Uroczystości szkolne – tydzień Patrona – konkursy, spotkania z pilotami, wyjazdy do Dęblina;

Dyrekcja, opiekunowie SU, Zespół ds. Promocji Szkoły, Zespół Humanistów,

 

 

 

 

6 - 10 listopada 2017 r.

11.

Święto Niepodległości – uroczystość szkolna, udział w obchodach na terenie miasta, udział uczniów w biegach ulicznych

 

 

Wychowawcy    

Opiekunowie SU

 

10-11.11. 2017 r.

13.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Agnieszka Kowalczyk

 

 

 

 

Do 30 listopada 2017 r.

14.

„Andrzejki” – zabawa szkolna

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

 

Do 30 listopada 2017 r.

15.

„Mikołajki” – imprezy klasowe

Dyrekcja, wychowawcy klas

 

 

 

Do 6 grudnia 2017 r.

16.

Festiwal Piosenki Zimowej

  1. Siłuch, R. Wojciechowska, K. Jońska, A. Mielczarska

 

 

 

 

Grudzień 2017 r.

17.

„Jasełka” – przedstawienie dla uczniów, rodziców i nauczycieli, występ w kościele;

„Jasełka” dla ucz. Oddziałów przedszkolnych i klas I – III

 

 

 

Agnieszka Kowalczyk

 

 

Do 21 grudnia 2017 r.

 

Styczeń 2017 r.

18.

Mikołajki po angielsku, Święta Bożego Narodzenia w różnych krajach

 

 

 

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego, K. Polak

Do  21 grudnia 2017 r.

19.

Konkurs na kartkę świąteczną

Anna Stężycka

 

 

 

Do 22 grudnia 2017 r.

20.

Choinka noworoczna – zabawa szkolna

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

Do 13 stycznia 2018 r.

21.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I

 

 

 

Agnieszka Kowalczyk

 

I – II 2018 r.

22.

Walentynki – koncert życzeń, zabawa szkolna

Dyrekcja,

opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

12 -16.02. 2018 r.

23.

 „Nasi najlepsi” – wręczenie odznak Wzorowego ucznia,

- w trakcie Dni Otwartych

Dyrekcja,

wychowawcy klas

 

 

 

 

Do końca lutego 2018 r.

24.

Dzień Wiosny – rajd szkolny lub imprezy w szkole

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

20-24.03. 2018 r.

25.

Obchody Dni Ziemi:

- akcje związane z udziałem w Alercie ekologicznym,

- konkurs ekologiczny,

- porządkowanie terenu wokół szkoły,

- apel – część artystyczna dla uczniów i przedszkolaków

Dyrekcja,

wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018 r.

26.

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Zespół humanistów

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018 r.

27.

Szkolne Dni Integracji

Zespół ds. Integracji:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2018 r.

28.

Tydzień Promocji Zdrowia

 

Apel

 

Rozgrywki sportowe

Dyrekcja, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas I – III

  1. Stężycka
  2. S. Włodarczyk
  3. M. Jeżyna

 

 

 

Kwiecień 2018 r.

29.

Realizacja współpracy z Biblioteką Miejską – Konkurs czytelniczy

Beata Węglińska-Słowik oraz nauczyciele poloniści i bibliotekarze

 

 

 

 

 

Cały rok

30.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Mistrz ortografii”

Magdalena Stefanyszyn oraz

 

Zespół Humanistów,

 

 

 

 

01.10.2017 r. – 31.05. 2018 r.

31.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – apel szkolny, udział w obchodach na terenie miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -7 maja 2017 r.

32.

Wycieczki wg planów

Dyrekcja,

wychowawcy klas

 

 IV – V  2018 r.

33.

Dzień Matki, Dzień Ojca – akademia szkolna, spotkania klasowe

 

Wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

 

 

25.05. 2018 r., czerwiec 2018 r.

34.

Dzień Dziecka – impreza integracyjna w Ogródku Jordanowskim – piknik rodzinny, zawody sportowe lub rajd

 

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas

  1. Siłuch
  2. R. Wojciechowska
  3. M. Jeżyna

 

 

 

01.06. 2018 r.

35.

Udział uczniów w Konkursie recytatorskim na terenie miasta

Wychowawcy i nauczyciele języka polskiego

 

 

 

 

W terminach podanych przez organizatorów

36.

Konkurs „Bądź zdrów na co dzień”.

Akcja „Gorączka złota”.

SK PCK

Anna Stężycka

 

 

 

 

 

 

1 i 2 półrocze

37.

Turniej szachowy

Ewa Górecka,

Katarzyna Sosik

Maciej Jeżyna

 

 

 

 

 

V – VI 2018 r.

38.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, pożegnanie uczniów klas szóstych

 

 

 

 

 

Dyrekcja, opiekunowie SU, wychowawcy klas,

23.06. 2018 r.