SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

im. POLSKICH LOTNIKÓW W PUŁAWACH

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  - ZERÓWKA

 

Program wychowania i edukacji sześciolatków

Stenia Doroszek, Joanna Hermanowska, Joanna Gawryszewska, Katarzyna Kamińska-Dolata

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim.

 

KLASY I - III

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Program nauczania dla I etapu kształcenia  „Doświadczenie świata”

Autor: Marzena Kędra

 

RELIGIA

Religia kl. I, II, III   Ks. Piotr Goliszek

AZ-11/01/10-LU-3/13

 

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym I etap edukacyjny - klasy I-III.

Autor: Mariola Bogucka

 

Podręcznik do j. angielskiego do kl. III

„New English Adventure 3”

Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

Konsultacja: Mariola Boguta

 

 

KLASY IV – VI

 
JĘZYK POLSKI 

"Teraz polski". Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Autorka: Anna Klimowicz

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program Nauczania języka angielskiego. Szkoła Podstawowa, klasy IV – VI

Etap nauki: II etap edukacyjny

Autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś. 2009

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

„Wczoraj i dziś” – Program Nauczania Ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

Autor: dr Tomasz Maćkowski

 

RELIGIA   

Religia kl. IV, V, VI

AZ-01/10-LU-2/13

     Autor: Ks. Waldemar Janiga 

                                                                                  

PRZYRODA

Klasy IV-V - "Tajemnice przyrody" program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Autor: Jolanta Golonko

Klasy VI – Program nauczania „Przyrodo witaj!”.

Autorzy: Ewa Gronek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson.

 

MATEMATYKA

 Program nauczania matematyki w szkole podstawowej dla klas IV-VI zgodny z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008r.

 

ZAJ. KOMPUTEROWE

"Lubię to!" - program nauczania zajęć komputerowych dla kl. 4-6 szkoły podstawowej.

Autor: Michał Kęska

 

MUZYKA

Program nauczania ogólnego muzyki w kl. 4-6 - Seria "I gra muzyka".

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilba

 

PLASTYKA

Program nauczania plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Autorzy: S. Storczyk, B. Neubart

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

„W drodze ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas 5 – 6 szkoły podstawowej.

Autor: Teresa Król