Stołówka

Czynne: Poniedziałek – piątek   7.00 – 15.00

Obiady są wydawane 12.00 – 14.00

 

Zbieranie wpłat na obiady za m-c luty

Od godz. 8.00 do godz. 13.30

 

DZIECI 41,60(cena 1 obiadu – 3,20)

NAUCZYCIELE – 88,40 (cena 1 obiadu – 6,80)

GRUPA "0" – 102,00 (cena 1 posiłku – 5,10)

Grupa "0" bez ferii zimowych - 66,30

 

Zbieranie wpłat w pomieszczeniu znajdującym się w szatni

 Oddziały przedszkolne płacą za wyżywienie do 5 każdego miesiąca.

 

Prosimy o wpłacanie w wyznaczonym terminie.

Po wyznaczonym terminie obiady dla stołówki szkolnej nie będą sprzedawane.

 

 

Można również wpłacać pieniądze na konto szkoły.

46 1560 1195 2311 0981 0161 0001

 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty – art. 67a,

które regulują kwestie odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

  

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

 

            Pracownicy:

            Intendent Urszula Iwaniak

            Kucharz Jolanta Aftyka

            Pomoc kuchenna Anna Kłak

            Pomoc kuchenna Beata Grzymska

            Pomoc kuchenna Sylwia Kruk